На 09.10.2012 година в София в Интерпред ще се състои семинат на тема Google Analytics.